Schade melden

U heeft schade. Dat is voor u heel vervelend. Gelukkig zijn onze processen zo ingericht dat in de meeste gevallen een schade snel kan worden afgehandeld. U kunt uw schade op de volgende wijze melden:

  • door het schadeformulier digitaal in te voeren 
    ( u kunt hiervoor een app downloaden)
  • door het schadeformulier op onze website in te vullen
  • door het hand ingevulde schadeformulier aan ons te mailen
    info@holtrigter-fd.nl

Om de schademelding, behandeling en afhandeling te bespoedigen is het van belang dat u indien mogelijk de schadetoedracht het liefst voorzien van foto’s, schadebegroting zo compleet mogelijk bij ons aanlevert -bij voorkeur per email. Aan de hand van de melding wordt de schade in behandeling genomen.

Wij zijn u graag van dienst!
Het team van Holtrigter Financiële Diensten