Productwijzer

Beloningsbeleid

Ons Beloningsbeid
het beloningsbeleid is getoetst aan artikel 1:120 van de WFT (wet financieel toezicht), hierover hebben wij geen meldingen te doen. 

Verwerken van persoonsgegevens
bij het verwerken van peroonsgegevens van clienten in onze administratie, houden wij ons aan de geldende wetgeving op het gebied van privacy. Of wij dit doen wordt getoetst door het College Bescherrming Persoonsgegevens (tegenwoordig: Autoriteit Persoonsgegevens) welke in mei 2018 word opgevolgd door: De Algemene Verordening Persoonsgegevens. 

Voor advies , bemiddeling, bewindvoering is het noodzakelijk dat wij gegevens opvragen bij de client of overheidsinstanties. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van inloggegevens die aan clienten zijn verstrekt. Vervolgens worden deze gegevens verwerkt en bewaard om voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Indien noodzakelijk worden deze gegevens met contractspartijen gedeeld als onderdeel van bemiddeling of bewindvoering.

 

 

financiele dienstverlening