Nieuws

Taxatie WOZ waarde op de schop

Die verkochte grote woning uit de straat heeft geen invloed meer op de WOZ-waarde van dat kleiner huis in dezelfde straat… De bepaling WOZ-waarde wordt voortaan bepaald op basis van de gebruiksoppervlakte.

De Waarderingskamer verplicht alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties de woningen voor de WOZ-bepaling te taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. De belangrijkste reden is dat dit beter aansluit op de markt. Er geldt een overgangstermijn van vijf jaar.

Hoe was het?
Sinds 2008 worden bestaande woningen jaarlijks vergeleken met vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Als er geen of weinig woningen rond de waardepeildatum zijn verkocht, kan de vergelijking ook plaatsvinden met woningen die verder van de waardepeildatum verkocht zijn. De waarde wordt dan herrekend naar het waardeniveau op de waardepeildatum. Het nadeel van dit systeem is dat verkochte woningen met een uitbouw of opbouw, voor een hogere waarde zorgen en de eigenaren van woningen zonder uitbouw of opbouw benadelen.

Wat gaat er veranderen?
Door de woningen te laten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte, worden de WOZ-waarden nog passender bij de betreffende woning. In bijvoorbeeld een rij woningen zal de woning met de opbouw of uitbouw een hogere waarde hebben, dan de woning die dit niet heeft en is er dus sprake van een eerlijkere belastingdruk. Dit sluit beter aan bij de markt, aangezien in bijna alle verkoopadvertenties van woningen de gebruiksoppervlakte centraal staat. Daarnaast sluit dit ook beter aan bij de door de overheid ingerichte basisregistraties. Dit zie je nu ook goed terug in het WOZ-waardeloket. Daar wordt de WOZ-waarde van woningen nu getoond in combinatie met de gebruiksoppervlakte die in de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) staat. Voor gemeenten en uitvoerende organisaties biedt de samenhang van gegevens in diverse registers daarom extra efficiency voordelen.

Voor de samenhang van de gegevens heeft de Waarderingskamer met brancheorganisaties een meetinstructie opgesteld. Dit zorgt voor een uniforme waardebepaling. Deze meetinstructie is ook op Funda te vinden.

In de praktijk

Het vergelijken van de WOZ-waarde via het WOZ-waardeloket geeft op dit moment niet altijd een juist beeld, omdat dit geen inzicht geeft of een woning een uitbouw of opbouw heeft. Doordat de WOZ-waarde wordt gebaseerd op de gebruikersoppervlakte kun je beter vergelijken.

De WOZ-waarde kan in de toekomst door de gewijzigde berekeningsmethodiek hoger of lager uitvallen. Dit heeft impact op diverse belastingen, zoals de Inkomstenbelasting en de Waterschapsbelasting.
De marktwaarde van een woning wordt natuurlijk niet alleen bepaald door de gebruiksoppervlakte. In hoeverre een woning is onderhouden, heeft hier natuurlijk ook veel impact op. Dit wordt niet meegenomen in de WOZ-waarde, waardoor je nog steeds grote verschillen t.o.v. de marktwaarde kunt hebben.

bron: Dukers en Baelemans 

Geplaatst op Zaterdag 1 juli 2017 - 09:00

financiele dienstverlening