BEHEER EN BEWINDVOERING

HVDS ADVIES B.V.

Bij ons b.v. kunt u terecht voor financieel beheer. Wilt u dat iemand anders uw financiële zaken regelt omdat u dat makkelijk vindt of niet zelf wil regelen of (tijdelijk) niet kunt, dan kunt u ons machtigen om namens u bepaalde handelingen te verrichten. Dan heet dat in juridische termen ‘beheer’.  Het kan gaan om beheer van

  • de financiële administratie (het maandelijkse betalingsverkeer)
  • het vermogen (sparen, beleggen, beheer van onroerend goed)
  • het regelen van de zaken na overlijden (executeur testamentair)

Neem contact met ons op voor informatie of het maken van een afspraak.

HVDS BEWINDVOERING B.V.

Bij ons kunt u terecht voor beschermingsbewind waarbij wij uw financiële zaken regelen nadat wij door de Rechtbank benoemt zijn als uw bewindvoerder.

U bent in een situatie gekomen of komt in de situatie waarin u uw financiële zaken - tijdelijk - beter en veiliger door een bewindvoerder kan laten verzorgen. Dit kan komen door ziekte, geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden. Wellicht is het aanvragen van beschermingsbewind een oplossing. Graag verwijzen wij u naar de  brochure Beschermingsbewind.

Neem contact met ons op voor informatie of het maken van een afspraak.